Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Zakres działania archiwum zakładowego

 

1) Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat. B).

2) Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:

- przejmowanie akt z działów i innych jednostek organizacyjnych

- przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie ich pełnej ewidencji

- udostępnianie akt,

- przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego ,

- współpraca z działami i innymi jednostkami organizacyjnymi

 


Udostępnianie akt

 

Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych w pomieszczeniu archiwum, a w uzasadnionych przypadkach mogą być wypożyczane poza archiwum.

Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępniania akt (dostępna na miejscu w Archiwum) za zgodą kierownika komórki organizacyjnej , która dane akta wytworzyła. Wypożyczający akta ponosi pełną odpowiedzialność za całość akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie. Przy zwrocie akt pracownik prowadzący archiwum sprawdza ich stan, a fakt zwrotu odnotowuje na karcie udostępniania w obecności zwracającego akta.

Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

Zasób archiwalny służy przede wszystkim potrzebom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W pisemnym wniosku należy podać:

- tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy,

- cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,

- nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

Wydawanie akt z archiwum poza archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach następuje wyłącznie za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ignaciuk-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry