Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Podstawy prawne działania urzędu

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

Regulamin organizacyjny WIW z/s w Siedlcach

 

Statut WIW z/s w Siedlcach

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry