Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Rejestry i ewidencje prowadzone

w

Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

z siedzibą w Siedlcach

 

Ogólne dla wszystkich działów:

1. Skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

2. Zarządzeń, decyzji i wytycznych Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

2. Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

3. Poczty przychodzącej

4. Poczty wychodzącej

 

Zespół ds. finansowo-księgowych.

1. Ewidencja finansowa składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z Siedzibą w Siedcach

 

Zespół zdrowia i ochrony zwierząt.

1. Rejestr zezwoleń przewoźników.

2. Rejestr podmiotów nadzorowanych.

3. Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)

4. Rejestr kierowców i konwojentów posiadających potwierdzone kwalifikacje niezbędne do przewozu zwierząt.

 

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego.

1. Wykaz zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.

2. Rejestr postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

 

Zespół ds.bezpieczeństwa żywności,pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

1. Rejestr wytwórców pasz leczniczych

 

Zespół ds. obsługi prawnej.

1. Rejestr spraw sądowych.

 

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych.

1. Ewidencja oświadczeń majatkowych.

 

Stanowisko do spraw BHP

1. Rejestr wypadków przy pracy.

2. Rejestr wypadków w drodze do i z pracy.

3. Rejestr chorób zawodowych.

 

 

W Głównym Inspektoracie Weterynarii prowadzonę są też rejestry i ewidencje na podstawie danych zebranych między innymi od Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry