Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Zadania i Kompetencje

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, którego jest kierownikiem. Zadania Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.)

Wojewódzki Lekarz Weterynarii:

1.    Ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji.

2.    Może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania.

3.    Dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa.

4.    Opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3.

5.    Organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.

6.    Nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję.

 

 

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej – tekst ujednolicony

Metadane

Data publikacji : 29.11.2011
Data modyfikacji : 03.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry