Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.37.2022

przetarg nieograniczony

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: f35d7294-1eb4-4515-b84d-f98afc5abdb5

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.09.2022
Data modyfikacji : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur

Opcje strony

do góry