Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa środków odkażających i środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.40.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 6ffd0f24-092b-4aea-a208-67e96416cb2e

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry