Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa i montaż termocyklera do Real-Time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.46.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: b625f2bd-9963-417a-bf6a-d2f55a03c018

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry