Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa kolumn do chromatografów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.42.2022

przetarg nieograniczony

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: ea8ac820-b276-4129-b878-57c6b042e01e

Metadane

Data publikacji : 03.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry