Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

https://bip.mazowsze.wiw.gov.pl/wiw/zamowienia-publiczne-1/21309,Dostawa-odczynnikow-laboratoryjnych-dla-Zakladu-Higieny-Weterynaryjnej-w-Warszaw.html
16.07.2024, 10:47

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64934d84-1427-11ef-9381-e6cc5d6d04e5 Identyfikator postępowania: ocds-148610-64934d84-1427-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

WIW-AD.272.18.2024

tryb podstawowy

Dostawy

Metadane

Data publikacji : 17.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnych

Opcje strony