Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa kolumienke SPE dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad048efa-1759-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5 Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad048efa-1759-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

WIW-AD.272.26.2024

tryb podstawowy

Dostawy

Metadane

Data publikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Dębiak Zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry