Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
18.07.2012 WIW.AD.I.272.61.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody ELIX-10 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.07.2012 WIW.AD.I.272.60.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.07.2012 WIW.AD.I.272.51.2012 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
16.07.2012 WIW.AD.I.272.58.2012 Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.07.2012 WIW.AD.I.272.57.2012 Dostawa pojemników o pojemności około 30 litrów służących do bezpiecznego, higienicznego zbierania, składowania i transportu anatomiczno – patologicznych odpadów weterynaryjnych (18.02.02*; 18.02.03) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.07.2012 WIW.AD.I.272.56.2012 Dostawa pożywek różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjne w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.07.2012 WIW.AD.I.272.55.2012 Dostawa smarów, dipoli magnetycznych, magnesów, zacisków, koncentratu do kalibracji MS i złączek; oleju do Soxleta; membrany do dializy MWCO 6000-8000 daltonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2012 WIW.AD.I.272.54.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.53.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych ELISA opartych o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.52.2012 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD; odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP; antygenu, surowicy do badań serologicznych w kierunku zarazy stadniczej metodą OWD; materiałów referencyjnych do badań serologicznych; ... Dostawy przetarg nieograniczony
Wyszukiwarka
do góry