Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
28.04.2023 WIW-AD.272.17.2023 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób koni i szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie: Dostawy tryb podstawowy
13.04.2023 WIW-AD.272.14.2023 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
11.04.2023 WIW-AD.272.16.2023 Dostawa testów oraz zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
11.04.2023 WIW-AD.272.12.2023 Dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
07.04.2023 WIW-AD.272.15.2023 Dostawa probówek i statywów do probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.03.2023 WIW-AD.272.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
30.03.2023 WIW-AD.272.13.2023 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżek miarowych itp. oraz kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
24.03.2023 WIW-AD.272.10.2023 Dostawa odczynników, pożywek oraz surowic dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
21.03.2023 WIW-AD.272.8.2023 Dostawa zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
16.03.2023 WIW-AD.272.7.2023 Dostawa butelek do hodowli komórkowej, mikropłytek i taśmy do zaklejania oraz płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
Wyszukiwarka
do góry