Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
22.05.2023 WIW-AD.272.30.2023 Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
19.05.2023 WIW-AD.272.24.2023 Modernizacja budynków na posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Roboty budowlane tryb podstawowy
17.05.2023 WIW-AD.272.28.2023 Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
17.05.2023 WIW-AD.272.27.2023 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
15.05.2023 WIW-AD.272.22.2023 Dostawa zestawów diagnostycznych do automatycznej izolacji w systemie MagNa Pure 96 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.05.2023 WIW-AD.272.18.2023 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
09.05.2023 WIW-AD.272.19.2023 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
09.05.2023 WIW-AD.272.21.2023 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
04.05.2023 WIW-AD.272.20.2023 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
28.04.2023 WIW-AD.272.17.2023 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób koni i szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie: Dostawy tryb podstawowy
Wyszukiwarka
do góry